Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
       
ČAZMATRANS DALMACIJA d.o.o.      

       
  • Podaci o poduzeću
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka

ČAZMATRANS DALMACIJA d.o.o.

Petra Zoranića 7
23420 Benkovac

tel/fax: 023 224 504

Trgovački sud u Zadru.
MBS: 110022709

OIB: 77026817794

Uprava društva: Branimir Knez - direktor

Temeljni kapital 7.320.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti).

 

Računi:  
BANKA: IBAN:
Privredna banka Zagreb d.d. HR3523400091110539407
Hypo Aple-Adria-Bank d.d. HR9525000091101336350
Na temelju članka 16a i 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/3, 118/06, 41/08 i 130/11) Uprava Društva - direktor imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka koji:
 
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka,
- informira sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršavanju obveza iz članka 14 i 17 Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19 i 20 Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka.
 
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
 
Mladenka Šučurović
tel/fax: 023 / 224 - 504
e-mail: mladenka.sucurovic@cazmatrans.hr
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player